هاست پرسرعت cPanel سرور ایران (برج میلاد تهران)

IR-MA

فضای هاست SSD (مگابایت) 100
=======================
ترافیک ماهانه (گیگابایت) ۵
محل سرور ایران / تهران
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
تعداد سایت میزبانی 0 دامنه
DNS اختصاصی دارد
=======================
امکان ارتقاء دارد
گواهی SSL رایگان
میزبانی دامنه مستعار Alias Domain (نامحدود)
تعداد زیر دامنه Subdomain (نامحدود)
تعداد پست الکترونیکی (نامحدود)
حجم پایگاه‌داده (نامحدود)
کنترل پنل cpanel/WHM
ذخیره سازی با RAID 5
وب سرور LiteSpeed
ضمانت سطح دسترسی ۹۹%
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

IR-MB

فضای هاست SSD (مگابایت) 200
=======================
ترافیک ماهانه (گیگابایت) 10
محل سرور ایران / تهران
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
تعداد سایت میزبانی 0 دامنه
DNS اختصاصی دارد
=======================
امکان ارتقاء دارد
گواهی SSL رایگان
میزبانی دامنه مستعار Alias Domain (نامحدود)
تعداد زیر دامنه Subdomain (نامحدود)
تعداد پست الکترونیکی (نامحدود)
حجم پایگاه‌داده (نامحدود)
کنترل پنل cpanel/WHM
ذخیره سازی با RAID 5
وب سرور LiteSpeed
ضمانت سطح دسترسی ۹۹%
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

IR-MC

فضای هاست SSD (مگابایت) 500
=======================
ترافیک ماهانه (گیگابایت) 20
محل سرور ایران / تهران
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
تعداد سایت میزبانی 0 دامنه
DNS اختصاصی دارد
=======================
امکان ارتقاء دارد
گواهی SSL رایگان
میزبانی دامنه مستعار Alias Domain (نامحدود)
تعداد زیر دامنه Subdomain (نامحدود)
تعداد پست الکترونیکی (نامحدود)
حجم پایگاه‌داده (نامحدود)
کنترل پنل cpanel/WHM
ذخیره سازی با RAID 5
وب سرور LiteSpeed
ضمانت سطح دسترسی ۹۹%
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

IR-MD

فضای هاست SSD (مگابایت) 1000
=======================
ترافیک ماهانه (گیگابایت) 30
محل سرور ایران / تهران
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
تعداد سایت میزبانی 0 دامنه
DNS اختصاصی دارد
=======================
امکان ارتقاء دارد
گواهی SSL رایگان
میزبانی دامنه مستعار Alias Domain (نامحدود)
تعداد زیر دامنه Subdomain (نامحدود)
تعداد پست الکترونیکی (نامحدود)
حجم پایگاه‌داده (نامحدود)
کنترل پنل cpanel/WHM
ذخیره سازی با RAID 5
وب سرور LiteSpeed
ضمانت سطح دسترسی ۹۹%
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

IR-ME

فضای هاست SSD (مگابایت) 2000
=======================
ترافیک ماهانه (گیگابایت) 40
محل سرور ایران / تهران
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
تعداد سایت میزبانی 1 دامنه
DNS اختصاصی دارد
=======================
امکان ارتقاء دارد
گواهی SSL رایگان
میزبانی دامنه مستعار Alias Domain (نامحدود)
تعداد زیر دامنه Subdomain (نامحدود)
تعداد پست الکترونیکی (نامحدود)
حجم پایگاه‌داده (نامحدود)
کنترل پنل cpanel/WHM
ذخیره سازی با RAID 5
وب سرور LiteSpeed
ضمانت سطح دسترسی ۹۹%
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته

IR-MF

فضای هاست SSD (مگابایت) 3000
=======================
ترافیک ماهانه (گیگابایت) 50
محل سرور ایران / تهران
مرکز داده های برج میلاد (آسیاتک)
تعداد سایت میزبانی 1 دامنه
DNS اختصاصی دارد
=======================
امکان ارتقاء دارد
گواهی SSL رایگان
میزبانی دامنه مستعار Alias Domain (نامحدود)
تعداد زیر دامنه Subdomain (نامحدود)
تعداد پست الکترونیکی (نامحدود)
حجم پایگاه‌داده (نامحدود)
کنترل پنل cpanel/WHM
ذخیره سازی با RAID 5
وب سرور LiteSpeed
ضمانت سطح دسترسی ۹۹%
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته