تلفن ثابت هورتل با سرشماره 9133

هورتل

واگذاری سریع شماره معمولی (غیر رند)
تلفن ثابت " پارستل " بر روی بستر اینترنت
برای ثبت نام " پارستل " نسل جدید تلفن ثابت هوشمند اینترنتی مبتنی بر IP در استان های قابل واگذاری، بر روی گزینه سفارش کلیک نمایید.


قیمت خط تلفن 200 هزار تومان (1بار)
فعال سازی پورت 100 هزار تومان (1 بار)


* به تعرفه های فوق 9% ارزش افزوده و مالیات افزوده میگردد
* ایجاد و راه اندازی 3 روز کاری (72 ساعته)